หมวดหมู่สินค้า

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 00

ขนาด 9 x 14 x 7 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 00
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 32 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 1.60 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0

ขนาด 11 x 17 x 6 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 38 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 1.90 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0+4

ขนาด 11 x 17 x 10 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0+4
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 50 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 2.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ A (ก)

ขนาด 14 x 20 x 6 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ A
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 50 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 2.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ AA

ขนาด 13 x 17 x 7 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ AA
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 50 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 2.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2A

ขนาด 14 x 20 x 12 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2A
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 66 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 3.30 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ B (ข)

ขนาด 17 x 25 x 9 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ B
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 70 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 3.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2B

ขนาด 17 x 25 x 18 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2B
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 94 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 4.70 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C (ค)

ขนาด 20 x 30 x 11 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 96 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 4.80 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ CD

ขนาด 15 x 15 x 15 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ CD
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 82 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 4.10 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C+8

ขนาด 20 x 30 x 19 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C+8
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 126 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 6.30 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D+11

ขนาด 22 x 35 x 25 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D+11
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 170 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 8.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D (ง)

ขนาด 22 x 35 x 14 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 122 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 6.10 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ E (จ)

ขนาด 24 x 40 x 17 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ E
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 150 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 7.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ F (ฉ)

ขนาด 30 x 45 x 20 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ F
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 240 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 12.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2C

ขนาด 20 x 30 x 22 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2C
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 127 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 6.35 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2F

ขนาด 31 x 36 x 13 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2F
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 210 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 10.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M

ขนาด 27 x 43 x 20 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 210 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 10.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M+

ขนาด 35 x 45 x 25 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M+
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 300 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 15.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 7

ขนาด 35 x 50 x 32 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 7
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 190 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 19.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ G

ขนาด 31 x 36 x 26 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ G
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 125 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 12.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ H

ขนาด 40 x 45 x 35 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ H
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 200 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 20.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ L

ขนาด 40 x 50 x 30 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ L
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 210 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 21.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ i (5 ชั้น)

ขนาด 45 x 55 x 50 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ i (5 ชั้น)
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 450 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 45.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 1

ขนาด 30 x 100 x 30 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 1
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 250 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 25.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2

ขนาด 20 x 100 x 20 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 195 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 19.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ P3

ขนาด 20 x 80 x 20 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ P3
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 185 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 18.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

ที่ตัดเทปกาว OPP

แบบเหล็ก ใช้กับเทปกาวแกน 2 นิ้ว

เทปกาว เทปใส Tiger

แกน 2 นิ้ว (48mm) ยาว 100 หลา

เทปกาว เทปใส Tiger
หนา 45 ไมครอน เหนียวทน

ราคา 150 บาท

แพ็คละ 6 ม้วน
เฉลี่ยม้วนละ 25.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

เทปกาว เทปใส Armak

แกน 2 นิ้ว (48mm) ยาว 100 หลา

เทปกาว เทปใส Armak
หนา 40 ไมครอน ประหยัด

ราคา 120 บาท

แพ็คละ 6 ม้วน
เฉลี่ยม้วนละ 20.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

บับเบิ้ลกันกระแทก

กว้าง 32.5 ซม. ยาว 100 ม.

หนา 40 แกรม หนักประมาณ 1.3 กก.

บับเบิ้ลกันกระแทก

กว้าง 65 ซม. ยาว 100 ม.

หนา 40 แกรม หนักประมาณ 2.7 กก.

บับเบิ้ลกันกระแทก

กว้าง 130 ซม. ยาว 100 ม.

หนา 40 แกรม หนักประมาณ 5 กก.

สินค้าขายดี

210.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 10.50 บาท/ใบ

126.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 6.30 บาท/ใบ

122.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 6.10 บาท/ใบ

190.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 10 ใบ
 • เฉลี่ย 19.00 บาท/ใบ

210.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 10.50 บาท/ใบ

125.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 10 ใบ
 • เฉลี่ย 12.50 บาท/ใบ

195.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 10 ใบ
 • เฉลี่ย 19.50 บาท/ใบ

170.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 8.50 บาท/ใบ

Latest News