หมวดหมู่สินค้า

กล่องพัสดุ เบอร์ 00

ขนาด 9 x 14 x 7 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 00
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 32 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 1.60 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ 0

ขนาด 11 x 17 x 6 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 38 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 1.90 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ 0+4

ขนาด 11 x 17 x 10 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0+4
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 50 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 2.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ A (ก)

ขนาด 14 x 20 x 6 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ A
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 50 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 2.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ AA

ขนาด 13 x 17 x 7 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ AA
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 50 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 2.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ 2A

ขนาด 14 x 20 x 12 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2A
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 66 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 3.30 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ B (ข)

ขนาด 17 x 25 x 9 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ B
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 70 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 3.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ 2B

ขนาด 17 x 25 x 18 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2B
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 94 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 4.70 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ C (ค)

ขนาด 20 x 30 x 11 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 96 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 4.80 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ D (ง)

ขนาด 22 x 35 x 14 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 122 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 6.10 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ E (จ)

ขนาด 24 x 40 x 17 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ E
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 150 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 7.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ F (ฉ)

ขนาด 30 x 45 x 20 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ F
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 240 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 12.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ 2C

ขนาด 20 x 30 x 22 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2C
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 127 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 6.35 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ 2F

ขนาด 31 x 36 x 13 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2F
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 210 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 10.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ M

ขนาด 27 x 43 x 20 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 210 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 10.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องพัสดุ เบอร์ M+

ขนาด 35 x 45 x 25 ซม.

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M+
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 300 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 15.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

เทปกาว เทปใส Tiger

แกน 2 นิ้ว (48mm) ยาว 100 หลา

เทปกาว เทปใส Tiger
หนา 45 ไมครอน เหนียว ทน

ราคา 150 บาท

แพ็คละ 6 ม้วน
เฉลี่ยม้วนละ 25.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

เทปกาว เทปใส Armak

แกน 2 นิ้ว (48mm) ยาว 100 หลา

เทปกาว เทปใส Armak
หนา 40 ไมครอน ประหยัด

ราคา 120 บาท

แพ็คละ 6 ม้วน
เฉลี่ยม้วนละ 20.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

สินค้าขายดี

32.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 1.60 บาท/ใบ

150.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 7.50 บาท/ใบ

โปรโมชั่น
180.00 ฿ 150.00 ฿

 

 • ฟิล์มยืดเกรด A
 • หนา 15 ไมครอน
 • กว้าง 50 ซม.
 • ยาว 200 หลา

127.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 6.35 บาท/ใบ

210.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 10.50 บาท/ใบ

โปรโมชั่น
150.00 ฿ 120.00 ฿

เทปกาวใส ARMAK คุณภาพดี ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 กาวเหนียว ไม่ขาดง่าย ติดแน่นทนทาน ไม่หลุดล่อนง่าย

 • หนา 40 ไมครอน
 • แกน 2 นิ้ว (48mm)
 • ยาว 100 หลา
 • แพ็คละ 6 ม้วน
 • เฉลี่ย 20 บาท/ม้วน

300.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 15.00 บาท/ใบ

240.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 12.00 บาท/ใบ

Latest News