หมวดหมู่สินค้า

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 00

ขนาด 9 x 14 x 6 ซม.

กล่องไปรษณีย์ 00
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 32 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 1.60 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0

ขนาด 11 x 17 x 6 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 38 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 1.90 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0+4

ขนาด 11 x 17 x 10 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0+4
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 53 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 2.65 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ A (ก)

ขนาด 14 x 20 x 6 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ A
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 53 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 2.65 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ AA

ขนาด 13 x 17 x 7 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ AA
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 53 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 2.65 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2A

ขนาด 14 x 20 x 12 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2A
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 69 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 3.45 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ B (ข)

ขนาด 17 x 25 x 9 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ B
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 72 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 3.60 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2B

ขนาด 17 x 25 x 18 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2B
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 100 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 5.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C (ค)

ขนาด 20 x 30 x 11 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 100 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 5.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ CD

ขนาด 15 x 15 x 15 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ CD
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 85 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 4.25 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C+8

ขนาด 20 x 30 x 19 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C+8
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 150 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 7.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D+11

ขนาด 22 x 35 x 25 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D+11
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 195 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 9.75 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D (ง)

ขนาด 22 x 35 x 14 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 140 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 7.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ E (จ)

ขนาด 24 x 40 x 17 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ E
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 168 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 8.40 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ F

ขนาด 30 x 45 x 20 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ F
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 290 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 14.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2C

ขนาด 20 x 30 x 22 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2C
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 170 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 8.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2F

ขนาด 31 x 36 x 13 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2F
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 215 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 10.75 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M

ขนาด 27 x 43 x 20 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 235 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 11.75 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M+

ขนาด 35 x 45 x 25 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M+
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 330 บาท

แพ็คละ 20 ใบ
เฉลี่ยใบละ 16.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 7

ขนาด 35 x 50 x 32 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 7
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 220 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 22.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ G

ขนาด 31 x 36 x 26 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ G
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 150 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 15.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ H

ขนาด 40 x 45 x 35 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ H
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 235 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 23.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ L

ขนาด 40 x 50 x 30 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ L
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 230 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 23.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ i (5 ชั้น)

ขนาด 45 x 55 x 40 ซม.

กล่องไปรษณีย์ i (5 ชั้น)
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 475 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 47.50 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 1

ขนาด 30 x 100 x 30 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 1
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 270 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 27.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2

ขนาด 20 x 100 x 20 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 230 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 23.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ P1

ขนาด 20 x 58 x 17 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ P1
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 150 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 15.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ P3

ขนาด 20 x 80 x 20 ซม.

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ P3
เกรดกระดาษ KA125 แท้

ราคา 200 บาท

แพ็คละ 10 ใบ
เฉลี่ยใบละ 20.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

ที่ตัดเทปกาว OPP

แบบเหล็ก ใช้กับเทปกาวแกน 2 นิ้ว

เทประวังแตก สีขาว

แกน 2 นิ้ว (48mm) ยาว 45 หลา

เทปกาว เทปใส Tiger

แกน 2 นิ้ว (48mm) ยาว 100 หลา

เทปกาว เทปใส Tiger
หนา 45 ไมครอน เหนียวทน

ราคา 150 บาท

แพ็คละ 6 ม้วน
เฉลี่ยม้วนละ 25.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

เทปกาว เทปใส Armak

แกน 2 นิ้ว (48mm) ยาว 100 หลา

เทปกาว เทปใส Armak
หนา 40 ไมครอน ประหยัด

ราคา 120 บาท

แพ็คละ 6 ม้วน
เฉลี่ยม้วนละ 20.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

เทปกาว เทปสีชา Armak

แกน 2 นิ้ว (48mm) ยาว 100 หลา

เทปสีน้ำตาล
หนา 40 ไมครอน ประหยัด

ราคา 120 บาท

แพ็คละ 6 ม้วน
เฉลี่ยม้วนละ 20.00 บาท

สั่งบนเว็บไซต์ สั่งผ่าน LINE

บับเบิ้ลกันกระแทก

กว้าง 32.5 ซม. ยาว 100 ม.

หนา 40 แกรม เม็ดฟองอากาศ 10 มม.

บับเบิ้ลกันกระแทก

กว้าง 65 ซม. ยาว 100 ม.

หนา 40 แกรม เม็ดฟองอากาศ 10 มม.

บับเบิ้ลกันกระแทก

กว้าง 130 ซม. ยาว 100 ม.

หนา 40 แกรม เม็ดฟองอากาศ 10 มม.

สินค้าขายดี

230.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 10 ใบ
 • เฉลี่ย 23.00 บาท/ใบ

53.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 2.65 บาท/ใบ

150.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 10 ใบ
 • เฉลี่ย 15.00 บาท/ใบ

170.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 8.50 บาท/ใบ

270.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 10 ใบ
 • เฉลี่ย 27.00 บาท/ใบ

200.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 10 ใบ
 • เฉลี่ย 20.00 บาท/ใบ

100.00 ฿

 

 • กระดาษ KA125 แท้
 • ความหนา 3 ชั้น
 • แพ็คละ 20 ใบ
 • เฉลี่ย 5.00 บาท/ใบ

Latest News